Informace o nás

Lékařka: MUDr. Jarmila Janovská

  • absolventka fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze
  • atestace I. stupně z pediatrie, diplom celoživotního vzdělávání
  • akreditace MZ pro obor specializačního vzdělávání praktické lékařství pro děti a dorost

 

Zdravotní sestra: Eva Burianová

  • všeobecná zdravotní sestra
  • držitelka registrace

 

Informace:

1. Prosíme rodiče, aby sestřičce předkládali průkaz zdravotní pojišťovny dětí.

2. Před vstupem do ordinace si vypněte mobilní telefony.

3. Různé formuláře, žádosti a přihlášky, na kterých nebude vyplněno jméno a datum narození dítěte, nepotvrdíme.

4. Originály zpráv z nemocnice a od  odborných lékařů jsou určeny pro naše pracoviště. Pokud od nich potřebujete kopie, nežádejte je po nás a pořiďte si je sami.

5. Prosíme rodiče, aby se do poradny a na preventivní prohlídky dětí dostavovali v dohodnutém čase. Pokud přijdete pozdě, nebo se bez omluvy nedostavíte vůbec, je pro nás obtížné najít Vám náhradní termín. Navíc ztratíme čas, který bychom mohli věnovat jinému pacientovi.

6. Vážení rodiče, než si u nás zaregistrujete Vaše dítě dovolte, abych Vám sdělila, že  podle platného zákona o povinném očkování/ Zákon o ochraně veřejného zdraví c298/211sb., vyhláška 537/2006 O očkování proti infekčním nemocem/, profesního přesvědčení a z provozních důvodů nemohu Vaše děti očkovat podle Vámi požadovaných různých individuálních očkovacích plánů. Samozřejmě se to netýká odkladu očkování  ze zdravotních důvodů. Pokud máte proti tomuto výhrady, zvažte volbu jiného lékaře.

Naše středisko je držitelem akreditace pro další specializaci lékařů. V současné době s námi pracuje MUDr. Irena Tejkalová.